MgA. Čestmír Přindiš

Od dokončení vysokoškolského studia na Akademii výtvarných umění v Praze
se věnuji převážně grafickému designu, reklamní tvorbě a ilustraci.
V případě zájmu o spolupráci mě neváhejte kontaktovat.

PRÁCE
Od 2015 / CTP Invest, Praha – Creative Director / www.ctp.eu


2011–2015 / Klan, Praha – Head of design / www.klan.cz


2009–2011 / Anfas, Praha – Designer a konzultant / www.anfas.cz


2008–2009 / Leo Burnett, Praha – Art director / www.leoburnett.cz
2006–2008 / EVO Creative, Praha – Designer / www.evocreative.com
2004–2006 / Freelance

KLIENTI
Microsoft, Samsung, Honda, T-Mobile, Globus, Raiffeisen stavební spořitelna,
Alo Diamonds, Mitas, Monet+, Skysoft, Yedoo, Vinařství Porta Bohemica a další

STUDIUM
2001–2007 / Akademie výtvarných umění, Praha / www.avu.cz
2006 / Escuela Autonoma de Bellas Artes, Lima, Perú – stáž
2003 / Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha – stáž / www.vsup.cz
1997–2001 / Gymnázium, Česká Lípa

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2009 / Galerie Vernon, Praha
2008 / Galerie Caesar, Olomouc
2008 / Galerie Jídelna, Česká Lípa
2008 / Foyer Hotelu Hilton, Praha
2006 / První holešovická kavárna, Praha

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2008 / Můj šálek čaje, Galerie AVU, Praha
2008 / Intercity Berlin–Praha, Saarländische Galerie, Berlin
2007 / AVU 18 – výstava absolventů AVU, Národní galerie v Praze
2007 / Intercity Berlin–Praha, Galerie Mánes, Praha
2007 / Arte Emoción, Galerie Wannieck, Brno
2007 / Grafické techniky 5, Galerie Hollar, Praha

OCENĚNÍ
2016 / 1. místo za design výroční zprávy pro společnost CTP v soutěži Czech Top 100
2014 / 2. místo na mezinárodním bienále LOGO 2014 za logo a vizuální identitu agentury Klan
2007 / Cena rektora AVU za nejlepší diplomovou práci

--------------------------------------

MgA. Čestmír Přindiš

Since I have finished master degree at the Academy of Fine Arts in Prague
I dedicate myself mostly to graphic design, art direction and illustration.
Feel free to contact me.

WORK
Since 2015 / CTP Invest, Prague – Creative Director / www.ctp.eu


2011–2015 / Klan, Prague – Head of design / www.klan.cz


2009–2011 / Anfas, Prague – Designer and consultant / www.anfas.cz


2008–2009 / Leo Burnett, Prague – Art director / www.leoburnett.cz
2006–2008 / EVO Creative, Prague – Designer / www.evocreative.com
2004–2006 / Freelance

CLIENTS
Microsoft, Samsung, Honda, T-Mobile, Globus, Raiffeisen stavební spořitelna,
Alo Diamonds, Mitas, Monet+, Skysoft, Yedoo, Vinařství Porta Bohemica etc.

EDUCATION
2001–2007 / Academy of Fine Arts, Prague / www.avu.cz
2006 / Escuela Autonoma de Bellas Artes, Lima, Perú – intership
2003 / Academy of Arts Architecture and Design, Prague – intership / www.vsup.cz
1997–2001 / Grammar school, Česká Lípa

SOLO EXHIBITIONS
2009 / Vernon Gallery, Prague
2008 / Caesar Gallery, Olomouc
2008 / Jídelna Gallery, Česká Lípa
2008 / Hilton Hotel Foyer, Prague
2006 / První holešovická kavárna, Prague

GROUP EXHIBITIONS
2008 / Můj šálek čaje, AVU Gallery, Prague
2008 / Intercity Berlin–Praha, Saarländische Galerie, Berlin
2007 / AVU 18, National Gallery, Prague
2007 / Intercity Berlin–Praha, Mánes Gallery, Prague
2007 / Arte Emoción, Wannieck Gallery, Brno
2007 / Grafické techniky 5, Hollar Gallery, Prague

AWARDS
2016 / 1st place for the CTP Annual Report at the Czech Top 100 competition
2014 / 2nd place for Klan logo and identity at the international biennale LOGO 2014
2007 / Best Diploma Work Award at the Academy of Fine Arts