Klan
Logo a vizuální identita pro pražskou reklamní agenturu.