Modulove
Koncept loga a vizuální ident​​​​​​​ity pro projekt komunitního bydlení v Litovli.
Nerealizováno.