V pohybu
Soubor prostorových papírových koláží a grafik na téma pohybu, sportu a tance. Soubor je zmíněn v knize Sport je umění od Petra Volfa.